Żyje się co raz lepiej to nie dziwota

że ludzie szukają najtańszych rozwiązań