Re: Jak narod ma się zrzucać na wyzyskiwaczy!?

Naucz się pisać i ortografię popraw