Re: Bierny, mierny, ale wierny

popełniono błąd. w 89 trzeba było. dziś resztą elit rządziłby strach i pamięć.władzy raz zdobytej nie odda żadna ze stron Okrągłego Stołu