Projekt ustawy o OZE pozytywnie oceniany przez energetyków

Ministerstwo Gospodarki opublikowało projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii i założenia do tej ustawy. – Nowa ustawa zdecydowanie będzie wspierać rozwój małej energetyki wodnej i budowę nowych elektrowni wodnych – komentuje MEW SA.