Nowe rady nadzorcze w TVP i PR

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wybrała rady nadzorcze w TVP i Polskim Radiu. Trzyletnie kadencje członków Rad zakończyły się na początku lipca.