Naprawdę, wspieranie młodych w ministerstwie?

Myślę, że chodzi o to, żeby nie brać ludzi zbyt zdolnych…