Jak zwykle państwowe pieniądze

są rozrzutnie wydawane lekką ręką. Ja się nie zgadzam na taką samowole urzedasów za moje podatki. Gdzie jest NIK?